logotype
Medzinárodný obranársky seminár 6.- 8.11.2015 Dlhé Pole

 

V dňoch 6.-8. Novembra sme sa zúčastnili medzinárodného obranárskeho seminára

sustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredeniesustredenie